CEO THAILAND AWARD 2014

วันนี้ ทางบริษัท เบรฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ กรรมการบริษัทฯ คือ คุณรัฐพล จึงจิรานนท์ ได้รับรางวัล “ผู้บริหารแห่งปี 2557 หรือ CEO THAILAND AWARD 2014” โดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โครงการบริหารการจัดการเพื่อการพัฒนายุคใหม่ สถาบันรัชต์ภาคย์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์ ณ วันอังคาร ที่ 29 ก.ค. 57 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัล